REINIGEN VAN EXTRACTIESYSTEMEN

Beschrijving

Dampkap reiniging behoort, samen met het onderhoud van het blussysteem, tot de activiteiten die jaarlijks wettelijk verplicht dienen te gebeuren. Niet alleen worden de vetfilters ontvet maar worden ook de luchtkanalen en de motoren gereinigd. Na de reiniging wordt een attest voor de brandverzekering overhandigd.

Ook voor de voedselveiligheid (HACCP wetgeving ) is dit een ‘must’ omdat het meespeelt in het behalen van een ‘smiley’.

Indien gewenst, wordt er niet alleen rekening gehouden met het extractie systeem van de keuken, maar met het pulsie-systeem dat de verse lucht in de keuken brengt.

Daarvan worden eveneens de luchtfilters en aandrijfriemen (V-snaren ) vervangen. Dit alles draagt bij tot optimale klimaatbeheersing in de keuken en een duurzame installatie.  Hier een paar feiten:

  • Verzekeringsmaatschappijen zetten in hun brandverzekering een horecaclausule als u een professionele keuken uitbaat waar bezoekers komen. Dit houdt in dat een keukenextractie minstens 1x per jaar moet onderhouden worden door een externe firma die hiervoor een attest aflevert.
  • Brandweer doet op regelmatige basis controles binnen hun zones waarbij ze ook vragen naar bewijs van de reiniging van de keukenventilaties.  Brandweer hechten ook veel belang aan goed onderhouden extractiekanalen daar zij de ervaring hebben dat vervuilde kanalen brand mede kunnen veroorzaken of uitbreiden.
  • FAVV, controlediensten op hygiëne willen ook graag een bewijs zien van regelmatig onderhoud van de dampkapinstallaties zodat er geen contaminatie mogelijk is van onderliggende oppervlakken en voeding door afdruipend vet of condenswater.
  • Europese norm EN15780 bepaalt normen voor toelaatbare vervuilingsgraad in zowel luchttoevoerkanalen als extractiekanalen. In de meeste professionele keukens zijn beiden aanwezig en is de norm dus geldig. De norm geeft duidelijke maxima aan vanaf wanneer men installaties moet reinigen.