ONDERHOUD VAN LUCHTGROEPEN

Beschrijving

Wat omvat een onderhoud:

 • Leveren en vervangen van de nodige luchtfilters en reservefilters.   (De oude filters worden door de leverancier meegenomen.)
 • Leveren en vervangen van de nodige aandrijfriemen op de motoren die voorzien zijn van een riemaandrijving.
 • De luchtgroepen worden inwendig gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Visuele inspectie

Periode van het onderhoud:

 • Er worden vaste tijdstippen afgeproken wanner we de filters komen vervangen.  (Naar gelang de behoefte, zal ook een reserve set geleverd worden, zodat de plaatselijke technieker, de filters zelf kan vervangen.)

Het onderhoud omvat geen:

 • Technisch ingrepen of herstellingswerken.
 • Reiniging van luchtkanalen.
  • Dit kan per locatie aangevraagd worden, waarna de kostprijs wordt opgemaakt.
 • Koeltechnische werkzaamheden.
 • Elektrische werkzaamheden.

Wij staat er garant voor dat alle werken zullen uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst, waarbij steeds grondig overleg en een open communicatie de basis is van rendabel werken.  De details van de gebouwen en bijhorende technische installaties zijn opgenomen in een begeleidend dossier.