LUCHT- EN STOFMETINGEN / CAMERAINSPECTIES

Beschrijving

Luchtmetingen en stofmetingen geven een goed zicht op de interventietijd van een installatie. Zo beschikt Allindus over toestellen die geijkt zijn volgens de Europeese regelgeving en aantoont wanneer het nodig is om te reinigen om wettelijk in orde te zijn.

VOORDELEN VAN EEN REGELMATIGE REINIGING & BEHANDELING

Een gezond binnenklimaat is belangrijk voor het comfort en de productiviteit van de mensen die zich er bevinden. Om een gezond klimaat te bereiken zorgen de professionele medewerkers van Allindus ervoor dat uw luchtbehandelingssysteem in een perfecte hygiënische conditie verkeert. Dit doen we met behulp van de meest geavanceerde reinigingsmethoden. Ook is het mogelijk om de reconditionering van uw luchtbehandelingssysteem door ons te laten verzorgen. Door onze uitgebreide audits met heldere rapportages komt u meer te weten over de hygiënische staat van uw luchtbehandelingsinstallatie.

De risico’s van een vervuild luchtbehandelingssysteem

Een goed binnenklimaat is essentieel voor het welzijn van uw gebouwgebruikers. De temperatuur, vochtigheid, maar ook de snelheid en de kwaliteit van de lucht die uit het luchtbehandelingssysteem komt, zijn bepalend voor een goed binnenklimaat. Onderhoud van dit systeem is daarom een vereiste. Hiermee voorkomt u het zogenaamde Sick Building Syndrome, met klachten als hoofdpijn, geïrriteerde ogen, duizeligheid en concentratieverlies. Een gezond binnenklimaat betekent minder ziekteverzuim en hogere productiviteit van uw medewerkers.

CAMERAINSPECTIE LUCHTKANALEN EN STOFMETING

Ventilatiekanalen welke onderdeel zijn van luchtbehandelingssystemen kunnen in de loop der jaren sterk vervuild raken. Stof, vuil en micro-organismen hechten zich aan de wanden van de kanalen en kunnen de werking van de installatie sterk doen afnemen. Daarnaast verslechtert de luchtkwaliteit binnen het pand aanzienlijk. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op gezondheidsklachten, een daling van de productiviteit en stijging van het ziekteverzuim bij gebruikers hiervan.
Middels een camera-inspectie kan worden onderzocht of, en zo ja in welke mate, er sprake is van de verontreiniging van ventilatiekanalen. De inspectie wordt via steekproef uitgevoerd binnen een aantal installatiedelen van het pand, waardoor een helder beeld wordt gevormd van de staat van de totale installatie. Hiertoe wordt gebruikt gemaakt van een robot welke is uitgerust met een camera.
Op basis van het gemaakte videomateriaal wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Hierin wordt besproken wat de bevindingen zijn van de inspectie, inclusief aanbevelingen omtrent eventuele te nemen vervolgstappen. Bij de rapportage worden de gemaakte video opnames meegeleverd.

Hier zal ook een stofmeting gebeuren volgens EN15780

ReinheidKwaliteitsklasseAanvaardbareAanvaardbare
reinheid pulsiekanalenreinheid extractiekanalen
kwaliteitsklasseLaag< 4,5 g/m2< 6,0 g/m2
volgens EN15780Gemiddeld< 3,0 g/m2< 4,5 g/m2
Hoog<6,0 g/m2< 3,0 g/m2

 

 

luchtkanaal