Veiligheid

SHE-Q

(Safety Health Environment & Quality)

Allindus hanteert als uitgangspunt dat het totaal aan medewerkers, het “Human Capital” de kern vormt van de onderneming. “De waarde van de onderneming wordt bepaald door de waarde van de medewerkers”. Dit vertaalt zich in de missie en visie op het gebied van SHE-Q.

Bij Allindus zijn wij overtuigd van een bedrijfscultuur, waarin veiligheid, gezondheid, milieuvraagstukken en kwaliteit in al onze activiteiten de hoogste prioriteit hebben. Allindus hanteert het Vario managementsysteem voor VCA en ISO om veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit (SHE-Q) te garanderen. Het SHE-Q-systeem geeft onze medewerkers alle noodzakelijke middelen om voor al onze activiteiten veilige werkmethoden te creëren, te herzien, te verbeteren en te documenteren.

SHE-Q is een fundamenteel en integraal onderdeel van de dagelijkse activiteiten binnen Allindus. Dit wordt voortdurend gecommuniceerd naar onze medewerkers door middel van trainingsprogramma’s en publicaties. Onze interne en externe trainingsprogramma’s vormen een essentiële bijdrage aan de voortdurende verbetering die we nastreven om NUL ongelukken en incidenten te bereiken en te behouden.

We verlangen van al onze medewerkers, aannemers, onderaannemers, bezoekers en andere personen die op enigerlei wijze bij onze werkzaamheden betrokken zijn, dat ze zich aan dit systeem conformeren door ons beleid te respecteren en zich, indien van toepassing, aan onze procedures te houden en inzien dat ook zij een juridische en morele verantwoordelijkheid dragen tegenover zichzelf en anderen.

De medewerkers zijn ons grootste goed. Het waarborgen van hun veiligheid gaat verder dan de implementatie van en het voldoen aan voorschriften, beleidsregels, procedures en veiligheidsaudits. Bovendien houdt ons streven naar veiligheid niet op bij onze medewerkers. Het strekt zich ook uit naar iedere andere persoon die direct of indirect bij onze bedrijfsactiviteiten betrokken is.

Allindus is zeer trots op zijn lange geschiedenis van verbeteringen op alle gebieden van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Wij herzien regelmatig onze bedrijfsprocessen om deze gelijke tred te laten houden met de vereisten van vandaag en morgen. Hiermee is niet alleen onze manier van werken gediend, het is ook goed voor onze marktpositie. Want wij zijn ervan overtuigd dat wij zo in onze dynamische markt ook concurrentievoordeel behalen.

Veiligheids-, gezondheids- en milieukwesties zijn onze eerste prioriteit. Uiteraard zijn kwaliteit, productiviteit en het laag houden van kosten kernwaarden van ons bedrijf, maar niet ten koste van de veiligheid, gezondheid en het milieu. Door training, ontwikkeling en betrokkenheid van onze medewerkers én door toewijding van ons management zetten wij ons in voor het welzijn van iedereen die werkt bij en met Allindus nv.

Luc Mertens
CEO

 

VCA

Waarom heeft Allindus een VCA-Certificaat?

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu), en is in feite meer dan een checklist. VCA is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Buiten de petrochemische industrie wordt het VCA systeem inmiddels gebruikt in allerlei verschillende takken van industrie waaronder de totale noemer waarbinnen de activiteiten van Allindus en zijn groep vallen.

Allindus wil met het bezit van een VCA certificaat aantonen dat ons bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Met ons VCA certificaat wordt dus voorkomen dat onze opdrachtgevers allerlei acties moeten ondernemen om de veiligheid, gezondheid en milieu te waarborgen, aangezien dit allemaal al van te voren is geregeld en geaudit door een extern organisme zoals AIB Vinçotte.

De VCA-certificering is voor het merendeel van onze klanten een voorwaarde om als uitvoerende organisatie werkzaamheden voor hen te mogen verrichten, simpelweg vanwege het gemak en de zekerheid dat een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering gevoerd wordt. Maar ook ons management en onze werknemers worden op deze manier doordrongen van een cultuur van veilig werken en de noodzaak van gedegen opleidingen en bewustwording van de alledaagse gevaren op de werkvloer.

Allindus maakt voor het volledige beheer van zijn VCA-systeem gebruik van het online beheerssysteem VARIO, wat onze medewerkers deelneemt om interactief en snel te reageren als het op veiligheid, gezondheid en milieu aankomt.

 

veiligheid binnen Allindus